Przekaz 1% podatku

Wyświetlono wersję archiwalną tematu "Przekaz 1% podatku" z forum forum.ewangelizacja.pl/

Lewiatan - Wto 24 Sty, 2006 12:48

Już po raz trzeci możemy zadecydować, na co przeznaczymy nasz podatek. Ten obywatelski przywilej daje nam Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie. Wykorzystajmy go i tym razem.

Wszelkich informacji i wsparcia jak przekazać 1 procent dla ZHP udzielają instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego.

Zaprszamy także do skorzystania z Infolinii ZHP: 0 801 800 114.

Jak to zrobić?

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA ZWIĄZKU HARCERSTW POLSKIEGO

- osoba fizyczna rozliczająca się samodzielnie lub z małżonkiem (niezależnie od kwoty podatku i rozliczeń z Urzędem Skarbowym – nadpłata, zwrot)

- warunkiem przekazania podatku jest jego wystąpienie, tzn. jeżeli podatnik zarobił w ciągu roku mniej niż kwota wolna od opodatkowania to nie może przekazać 1%, mimo że otrzyma zwrot zaliczki z Urzędu Skarbowego

- podatnik wypełniający PIT – 28, PIT – 36, PIT - 37

Rozliczając się w tym roku z podatku dochodowego za rok 2005, możemy zmniejszyć go o 1%. To jedyny taki przypadek, gdy wpłaty dokonane w jednym roku uprawniają do ulgi w innym.

KROK 1 – ustal wysokość podatku należnego za miniony rok podatkowy (w ramach PIT-u rocznego)

KROK 2 – obliczycz 1 % podatku, odrzucając grosze (np. w przypadku kwoty 45,67 zł – wpisujemy 45 zł)

KROK 3 – wykaż pomniejszenie podatku z tytułu tej wpłaty na druku PIT-28, PIT-36, PIT-37 składanym do Urzędu Skarbowego

Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT:

- PIT-28 przeznaczony dla osób rozliczających się wg zryczałtowanych stawek podatkowych
(rubryka 103)

- PIT-36 przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą (rubryka 179)

- PIT-37 przeznaczony dla osób pracujących na etacie lub zawierających umowy-zlecenia, inne umowy cywilno-prawne lub osiągający inne opodatkowane dochody (rubryka 111)

KROK 4 – wpłać 1% do 31 kwietnia br. na rachunek bankowy ZHP:
95 1020 1097 0000 7202 0085 8670. DRUKPRZELEWU.

Przelew – dokument wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwotę wpłaty.
Tytuł przelewu powinien brzmieć: „dla ZHP – 1% podatku zgodnie z art. 27d ustawy”.

Można wskazać konkretną jednostkę organizacyjną i hufiec do której ta jednostka przynależy. Informacje te należy umieścić w tytule przelewu. (proponuje w tytuł wpisać 15 Toruńska Drużyna Harcerska "Brzask", hufiec Toruń)

Jeżeli z rozliczenia rocznego wynika zwrot podatku to kwota, którą zwrotu którą przekaże nam US będzie większa o 1% wpłacony na rzecz ZHP. W przypadku gdy musimy dopłacić do rocznego zeznania to wpłacamy o 1% mniej w porównaniu z sytuacją gdy nie decydujemy się na odliczenie.

KROK 5 – wypełniony formularz PIT wysyłać do Urzędu Skarbowego. Nie dołącza się do niego kopii przelewu ani żadnych innych dokumentów poświadczających posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego przez ZHP.

PIT-28 składa się do 31 stycznia 2006 roku.
PIT - 36 i PIT - 37 składa się do 2 maja 2006 roku.

Dlaczego warto przeznaczyć 1% swojego podatku na ZHP?

• ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce;
• ZHP wychowuje dobrych ludzi;
• ZHP uczy jak być pożytecznych, samodzielnym i odpowiedzialnym;
• ZHP zrzesza i obejmujemy opieką 150 tys. dzieci i młodzieży;
• ZHP posiada ponad 10 tys. społecznych instruktorów – wychowawców;
• każdy był kiedyś harcerzem, miał przyjaciół harcerzy, słyszał o harcerstwie, ma dzieci w harcerstwie, dzieci sąsiadów lub rodziny są harcerzami;
• 74% Polaków ufa harcerstwu;
• ZHP to organizacja o blisko 100-letniej tradycji;
• ZHP to strażnik tradycyjnych wartości;
• ZHP to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy;
• to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych;
• organizacja, która potrzebuje Twojej pomocy!

Co zrobimy (w 15 TDH "Brzask") z otrzymanym 1%?

• przeznaczymy uzyskane srodki finansowe na dofinansowanie obozów dla najuboższych dzieci, zakup i remont sprzętu obozowego, dofinansowanie biwaków i rajdów harcerskich, zakup materiałów programowych do pracy śródrocznej...

Jesli rozliczasz sie pomysl zeby przekazać swój 1% organizacjom pozażadowym niekoniecznie ZHP z którym jestemzwiazany. Lecz jesli zdecydujesz się na przekazanie akurat Nam czyli 15 TDH "Brzask" z góry dziekuje pomoze to nam w pracy z dziecmi i mlodzieża

Wiecej info na stronie http://1procent.zhp.pl/index.php
jesli masz jakies pytania i chcesz sie skontaktowac to zapraszam na priv lub na gg 7250370

POZDRAWIAM

Gonzo - Wto 24 Sty, 2006 16:54


Od 1 stycznia 2004 r. podatnik – osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku.

W tym roku, dokonując rozliczenia za rok podatkowy 2005, mamy możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz 24 Caritas diecezjalnych. Należy podkreślić, że jeden procent nie jest dodatkową opłatą na rzecz państwa, dzięki temu mechanizmowi podatnik może świadomie zadecydować, na jakie konkretne cele chce przeznaczyć 1% swojego podatku.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Caritas?

1. Wybrać z poniższej listy jedną (lub więcej) Caritas diecezjalnych, którą podatnik chce wesprzeć:

Caritas Polska
KRS: 0000198645, konto: 61 1060 0076 0000 3310 0004 1622

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
KRS: 0000226783, konto: 22 1020 1664 0000 3202 0019 8424

Caritas Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 0000247280, konto: 91 1160 2202 0000 0000 6986 7490

Caritas Diecezji Gliwickiej
KRS: 0000247809, konto: 91 1240 1343 1111 0010 0896 4664

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
KRS: 0000195886, konto: 26 1020 4115 0000 9102 0050 0272

Caritas Diecezji Kaliskiej
KRS: 0000229788 konto: 15 1050 1201 1000 0022 7106 5233

Caritas Archidiecezji Katowickiej
KRS: 0000221725, konto: 66 1020 2313 0000 3102 0020 0220

Caritas Diecezji Kieleckiej
KRS: 0000198087, konto: 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811

Caritas Archidiecezji Krakowskiej
KRS: 0000207658, konto: 97 8589 0006 0000 0011 1197 0075

Caritas Diecezji Legnickiej
KRS: 0000221535, konto: 75 1090 2066 0000 0001 0311 3423

Caritas Archidiecezji Lubelskiej
KRS: 0000204819, konto: 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351

Caritas Archidiecezji Warmińskiej
KRS: 0000245507, konto: 12 1060 0076 0000 3310 0007 9364

Zakład Charytatywno-Opiekuńczy „Caritas Poznańska”
KRS: 0000224658, konto: 28 1020 4027 0000 1402 0346 0011

Caritas Diecezji Radomskiej
KRS: 0000222733, konto: 52 1240 3259 1111 0010 0430 0572

Caritas Diecezji Sandomierskiej
KRS: 0000213751, konto: 40 1060 0076 0000 3300 0031 2761

Caritas Diecezji Siedleckiej
KRS: 0000223111, konto: 10 1240 2685 1111 0000 3656 2387

Caritas Diecezji Sosnowieckiej
KRS: 0000222993, konto: 61 1060 0076 0000 3200 0031 5439

Caritas Diecezji Świdnickiej
KRS: 0000224354, konto: 73 1090 2356 0000 0001 0331 5766

Caritas Diecezji Tarnowskiej
KRS: 0000211791, konto: 81 1020 4955 0000 7102 0061 4149

Caritas Diecezji Toruńskiej
KRS: 0000225584, konto: 35 1130 1075 0002 6010 9420 0001

Caritas Archidiecezji Warszawskiej
KRS: 0000225750, konto: 09 1240 1066 1111 0010 0440 8018

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
KRS: 0000223182, konto: 51 1060 0076 0000 3310 0001 9201

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
KRS: 0000219742, konto: 22 1020 5242 0000 2902 0137 9452

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
KRS: 0000226818, konto: 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

2. Wpłacić na rzecz wybranej organizacji (wybranych organizacji) pieniądze.

Kwota, którą wpłaca podatnik, jest dowolna, jednak będzie on mógł z niej (w zeznaniu rocznym) odliczyć jedynie kwotę do wysokości 1% należnego podatku. Jeżeli podatnik chce wpłacić kwotę dokładnie odpowiadającą 1% należnego podatku, to oczywiście powinien najpierw obliczyć należny za dany rok podatek, obliczyć 1% podatku i tę kwotę wpłacić na konto wybranych organizacji.

3. Odliczyć kwotę odpowiadającą 1% podatku w zeznaniu rocznym

Wypełniając zeznanie roczne (PIT) podatnik w części „Obliczenia zobowiązania podatkowego”, w rubryce „Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego” (np. w PIT-36 to pozycja 179, a w PIT-37 pozycja 111), wpisuje kwotę dokonanej wpłaty, nie większą jednak niż odpowiednik 1% należnego podatku (czyli kwoty z pozycji 178 w PIT-36 i pozycji 110 w PIT-37). Należy pamiętać, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół

Oznacza to, że w konsekwencji podatnik pomniejsza należny podatek i w zależności od sytuacji, jeżeli w pozycji 190 (PIT-36) lub 115 (PIT-37) wychodzi nadpłata, to urząd skarbowy dolicza do niej kwotę 1%-ta, jeżeli np. niedopłata (pozycja 114 w PIT-37 i pozycja 189 w PIT-36), to podatnik pomniejsza ją o kwotę 1%.

Jerzzy - Pon 06 Lut, 2006 19:41

Pieknie argumentujesz i agitujesz:)Szkopuł w tym ,ze najpierw trzeba wysupłac z własnej kieszeni równowartosc 1%,by po jakimś czasie uzyskać zwrot.

Gonzo - Pon 06 Lut, 2006 22:59

no a ja w tym roku bede mogl wysuplac
chyba bo nei wiem do konca jak to jest jesli mi zwracaja caly podatek to chyba nie da sie zeby cos na cele charytatywe przeznaczyc czy jak

Lewiatan - Pon 06 Lut, 2006 23:05

Pieknie argumentujesz i agitujesz:)Szkopuł w tym ,ze najpierw trzeba wysupłac z własnej kieszeni równowartosc 1%,by po jakimś czasie uzyskać zwrot.


Majatek to nie bedzie a nawet jak by był to nierobilo by ci to ruznicy

Ravenloff - Wto 07 Lut, 2006 00:16

Pewnie, że się da przeznaczyć. Wystarczy, że płaciłeś jakiś podatek, a już można przeznaczyć owy 1%.
Np. wyszło Ci, że w ciągu 2005 roku zapłaciłeś państwu w sumie 2000 zł podatku i masz nadpłatę 50 zł i US ma Ci zwrócić te 50 zł (zapłaciłeś 2000 zł, a miałeś zapłacić 1950zł). No i liczysz 1% * 1950zł, czyli wpłacasz 19,5 zł na cele charytatywne, a od USu domagasz się już nie 50 zł, a 50+19,5=69,5 zł.
Jak się nie mylę, to tak to mniej więcej wygląda.
Polecam jednak jakiś program do obliczenia i drukowania PITów (np. Druki IPS). Wszystko ładnie podliczy i pomoże wypełnić

Gonzo - Wto 07 Lut, 2006 00:26

no tak tyle ze ja mam 123zl podatku
no i oni mi zwracaja calosc to w tej sytuacji nie wiem jak jest

Lewiatan - Wto 07 Lut, 2006 15:41

Warunkiem przekazania podatku jest jego wystąpienie, tzn. jeżeli podatnik zarobił w ciągu roku mniej niż kwota wolna od opodatkowania to nie może przekazać 1%, mimo że otrzyma zwrot zaliczki z Urzędu Skarbowego.

Jerzzy - Wto 07 Lut, 2006 18:10Majatek to nie bedzie a nawet jak by był to nierobilo by ci to ruznicy

W moim przypadku jest to niezła sumka:)Ponieważ pieniądze przepuściłem,to na ten 1% musiałbym wziąśc pożyczkę:(Dziwi mnie tylko jedno.Dlaczego nie mozna tej operacji dokonać bezgotówkowo?
Podaje nr konta i Urzad Skarbowy po rozliczeniu mnie, dokonuje przelewu.

Lewiatan - Wto 07 Lut, 2006 18:53

To pytanko to nie domnie tylko do naszych zadzacych

Jerzzy - Wto 07 Lut, 2006 20:23

To pytanko to nie domnie tylko do naszych zadzacych
Nawet na to nie liczyłem:)To jedne z tych ,które zawisna w prózni:)I zawisło.

Offtop z "kościoła a podatki"
Kościół a podatki [wydzielony]
Jak się zapisać i przekazać 1%?
Co robimy by pomóc biednym?
smak
Szukam bardzo dobrego onkologa .Bardzo pilne
Duchy i Niewyjaśnione Zjawiska
  • otto;kabarety
  • zatrzasniete tylne drzwi
  • slownik grecki on line
  • ekspresjonizm w malarstwie obrazy
  • sciany;silka
  • Przegląd wypowiedzi z for dyskusyjnych • Indeks